Du behöver PDF Viewer plugin och Acrobat Reader för att kunna Läsa dokumentet.

1
1
Bolagsjurist på leasing
1
1
1

BOLAGSJURIST PÅ LEASING

Upphandling av juridiska tjänster i fast pris

Advokatfirman Broomé har sedan mycket lång tid tillbaka praktiserat en ordning för upphandling av juridiska tjänster som vi anser tillgodoser företagens behov av löpande juridisk rådgivning med god tillgänglighet. Tjänsten omfattar också löpande översyn av kvalitetsfrågor i företaget vad gäller juridik. Upplägget år ut på att advokatfirman för ett år i taget står till företagets förfogande emot ett fast kontraktsarvode.

Advokatfirmans klienter finns i flera olika branscher – mest industri och tillverkning, men även rena handelsföretag, med eller utan egen lagerhållning. Andra branscher är bygg och anläggning samt fastighetsbolag. Uppdrag på kontraktsbasis förekommer även inom den kommunala bolagssektorn. Specialinriktning för export- och importföretag. Uppdrag vad gäller internationell juridik förekommer även för en internationell industriförening med ett stort antal utländska företag.

Årsarvodet omfattar alla konsultationer, avtal, förhandlingar och eventuella tvister som klientföretaget vill ha hjälp med. Det enda jag reserverar mig för är rättsprocesser i domstol eller i skiljeförfarande som ju kan bli synnerligen tidsslukande. I sådana fall får arbete utföras på löpande räkning. Processer skall undvikas. I de mindre företagen brukar det finnas en rättsskyddsförsäkring (inom ramen för en företagsförsäkring) och då behöver en kontraktsklient som råkar ut för processande inte betala någon självrisk. Skatterättsliga konsultationer ingår inte heller utan köps in av mig på klientens bekostnad, efter överenskommelse.

Ett nytt uppdrag brukar börja med inventering av klientens avtal och en allmän kvalitetsgranskning. I flera fall har vi inledningsvis gjort utbildningsinsatser för personalen, i regel en allmän juridisk del följt av utbildning i mer skräddarsydda applikationer. Efter sådana inledande kontakter följer en offert. Det är inte ofta årsarvodet behöver justeras över åren annat än med index.

Det är ofta samma juridik i ett stort och litet företag, varför skulle då inte det mindre företaget ha en bolagsjurist liksom det större!

Leif Broomé

Obs!
För att komma tillbaka till hemsidan
efter att du öppnat PDF'n
Stäng det öppnade fönstret eller fliken.

PDF_Dokument
Hamta
e-mail: advokat@broome.se
Hamta