e-mail: advokat@broome.se
1
1
1
1
1


Skicka ett mail för Påkallande av medling innehållande:

Sökanden: (företag, kontaktperson, postadress, emailadress, telefonnr.)

Motpart: (företag, kontaktperson, postadress, emailadress, telefonnr.)

Beskrivning av tvisten: (Krav samt grunder och invändningar i huvudsak)

Datum: (för påkallande)

Skickas till: advokat@broome.se

Svar inom tre dagarAdvokat
Leif Broomé

 

Logga