1
1
1
Om oss
1
1
e-mail: advokat@broome.se

Advokat Leif Broomé arbetar för små och medelstora företag med allt vad därtill hör av allmän kommersiell juridik och även med speciell inriktning på exportjuridik. Arbetar även med obeståndsjuridik på rådgivningsbasis (tidigare konkursförvaltaruppdrag och företagsrekonstruktioner). Han åtar sig även processer och skiljemannauppdrag.

Efter tingstjänstgöring och utnämning till hovrättsfiskal övergick Leif Broomé till advokatverksamhet och driver sedan 1991 egen byrå. Verksamhetsområden är KAK regionen, Stockholm och Gotland.

 

Logga
Leif