e-mail: advokat@broome.se
1
Verksamhetsinriktning
1
1
1
1


Verksamhetsinriktning

Verksamheten består av svensk och internationell affärsjuridik.
Avtalsrätt, bolags och övrig associationsrätt. Exportjuridik i alla former. Allmän och speciell fastighetsrätt (även miljörätt). Bygg och entreprenadjuridik. Köp och försäljning av företag. Agent- och återförsäljarrätt. Kommersiella skadestånd, immaterialrätt och särskilt industriellt rättsskydd. IT rätt, konkurrens och marknadsrätt. Kreditsäkerhetsrätt och obeståndsfrågor numera på konsultbasis, (omfattande tidigare praktik med rekonstruktörs och konkursförvaltaruppdrag). Processer i allmän domstol och skiljenämnd samt medlingsuppdrag.

Branscher

Klienter återfinns i ett flertal olika branscher – mycket industri och tillverkning (storskalig och småskalig) men även bygg och anläggning samt handelsföretag och företag i fastighetsbranschen. Energisektorn är också representerad.

Bolagsjurist på leasing

En stor del av verksamheten är upplagd på årskontrakt mot fast arvode, men vi tar även affärsjuridiska uppdrag upphandlade på vanligt sätt.

Uppdrag som medlare

Efter många års arbete inom affärsjuridikens område är miginget främmande och erfarenheterna kan komma till nytta för att främja förlikning mellan tvistande parter.

 

Logga